#1 #3 #4 #5 #6

Robotlarla Bilim Yolculuğu

—-

tubitak

bau

6 Eylül Belediyesi

Bilsem

karesi

Robotlarla Bilim Yolculugu

Robotlarla Bilim Yolculuğu Nedir?

Robotlarla Bilim Yolculuğu projesinin amacı, robotik sistemler kullanılarak fizik, astronomi, matematik, kimya (fen bilimleri) gibi alanlarda, somut ve gözlemlenebilir etkinliklerle bilim eğitimi vererek bilim okuryazarlığı kazandırmaktır. Öğrencilere iki hafta sürecek olan eğitimlerle STEM eğitim yaklaşımını içeren; fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin birbiriyle entegre bir şekilde öğretilmesi planlanan bu projede öğrencilerin; disiplinler arası ilişki kurma, kompütasyonel ve algoritmik düşünme ile yaratıcılıklarının, bilimsel süreç becerilerinin, üst düzey düşünme ve problem çözme becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlarla lise öğrencilerine iki hafta sürecek olan eğitimler ile robotları, motorları, sensörleri ve çeşitli program yazılımlarını kullanarak deneyler yaptırılacak, tasarım ve yazılımlarını kendilerinin geliştireceği robotlarla bir dizi görevleri tamamlamaları sağlanacaktır.

Gözlem yapma, ölçme, deney yapma, verileri yorumlama, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme gibi bilimsel süreç becerilerinin fen bilimleri konuları ve robotik etkinliklerle ilişkilendirilmesi sağlanacaktır. Bilişim alanında öğrencilerin temel yazılım yapma becerilerinin geliştirilmesi, eğlenceli sunum programları ile proje deneyimlerini sosyal medyada yayınlamaları hedeflenmektedir. Robotik alanında öğrencilerin; robotik sistemler, sensörler, motorlar, işlemci, robotik hareket, mekanik tasarımın sisteme entegrasyonu, seçilen fen bilimleri konularının deneysel çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Eğitimin ilk haftasında blog oluşturma, OBOT ve LEGO MİNDSTROM EV3 mekanik tasarımı, temel inşa bileşenleri, motorlar, sensörler ve yazılım uygulamaları ile teorik ve uygulamalı eğitimler verilecektir. Bu eğitimlerde öğrencilerin temel kodlama becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır.

Eğitimin ikinci haftasında ise fizik, astronomi, kimya, matematik alanlarında seçilen konularda teorik bilgiler verildikten sona öğrencilerin robotları ve robotik sitemleri kullanarak bu alanlarla ilgili etkinlikleri gerçekleştirmeleri istenecektir. Aldıkları eğitimler sonucu öğrencilerin gruplar halinde ürettikleri robotik sistemleri sergilemeleri istenecektir. Ayrıca Thinkerplay ile tasarım ve üç boyutlu yazıcı teknolojisi ile tanışma gerçekleştirilecektir.

Robotlarla Bilim Yolculuğu projesinin katılımcılarını Balıkesir ilindeki lise; hazırlık, dokuz ve onuncu sınıfta eğitim gören 30 öğrenci oluşturacaktır. Katılımcı öğrencilerin 15 tanesi Balıkesir Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, 15 öğrenci ise diğer devlet liselerinde eğitim gören öğrencilerden oluşacaktır.

Proje Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilim ve Sanat Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilecektir. Eğitimler Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilecek olup üniversite bünyesindeki bilgisayar, fizik, kimya laboratuarlarında yapılacaktır. Bu çalışmaların öğrencilerin fen bilimleri ve matematik derslerine yönelik tutumlarının olumlu yönde arttıracağına inanılmaktadır.

Aktiviteler

Kid

Robotlarla Bilim Yolculuğu projesi süresince STEM konuları farklı metodlarla işbirlikçi şekilde alanında uzman eğitmenler tarafından öğretilmektedir. Sende bu projede yer alabilir STEM dünyasına bizimle birlikte yelken açabilirsin.

Dreaming

Standart ders işlenişlerinin aksine bu projede öğrendiğin her konu akılda kalıcılığın artması adına pratik bilgilerle harmanlanarak planlandı ve uygulanacak yani burada öğreneceklerin birer konu olmaktan çıkıp gerçek birer öğrenmeye dönüşecek.

Girl

Bireysel öğrenmeler dışında takım halinde çalışma, işbirlikli öğrenme metodlarıyla bezenmiş bu projede uzman takım koçlarıyla birlikte çalışarak ürünler ortaya koyabilecek ve eğlenceli aktivitelerinde bulunabileceksin.

Kid

Öğrendiğin STEM konularıyla ilgili ekip arkadaşlarınla birlikte yapacağınız robotların sunumunu yapacak ve her günün bloğunu tutabilecek böylece sunum kabiliyetini ve özgüvenini artırabileceksin.

Dreaming

Proje sonunda ortaya çıkan robotlar arasındaki yarışmalara katılarak benzersiz bir tecrübe edinebilirsin.

 

Son Duyurular